Набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX.

Юридичні особи, які були зареєстровані до набрання чинності Закону, мають подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» впроваджено зміни відповідно до яких п. 3-1 ч. 2 ст. 6 – державний реєстратор зобов’язаний під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов’язково використовувати відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовувати відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів. 

Зазначені перевірки здійснюються до особи, за такими показниками:

– за допомогою відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян перевіряється наявність/відсутність у зазначеному реєстрі актового запису про смерть особи, що зазначено у заяві як КБВ;

– у Єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян перевіряється, чи не є зазначений документ, що посвідчує особу КБВ та зазначений у заяві, викраденим або втраченим, чи не перебуває особа у розшуку як зникла безвісти;

– за допомогою Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється перевірка відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зазначено у заяві відносно КБВ, інформації, наявній у зазначеному реєстрі;

– за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється перевірка реквізитів документів, що зазначено у заяві та посвідчують особу КБВ, виданих засобами зазначеного реєстру, повідомляє www.auc.org.ua.

Leave a Comment